Simmatorps Egendom i Skara

Översiktsbild av den nya och den gamla mangårdsbyggnaden